نشانی
اهواز، اتوبان گلستان، پنچ طبقه، سازمان آب و برق خوزستان

صندوق پستی
61335-137

تلفن مستقیم 061-33362035

تلفن داخلی 4114

فکس 061-33362035

رایانامه info@kanab.ir

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل